อบรม 43 แฟ้ม มาตรฐาน

posted on 30 May 2014 09:30 by tahwan
      ตามที่ได้จัดการอบรม HosxP และ HosxP_PCU เกี่ยวกับ  43 แฟ้ม ให้กับ โรงพยาบาลและ รพ.สต. ไปแล้วนั้น  เพื่อเตรียมความพร้อม  ในปีงบประมาณ 2558   สำหรับหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้  Slide , Report, BasicData_57(ควรเลือกลงเป็นบางตารางที่ท่านยังไม่มีหรือเพิ่มเข้าไป)  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการ  ดังนี้
 
   Slide - PowerPoint  อบรมปี 57 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับ

#2 By วินิจ (125.24.190.203|125.24.190.203) on 2014-06-02 18:13

ขอบคุณค่ะ

#1 By วลีพร (27.55.11.80|27.55.11.80) on 2014-05-31 06:42