อบรม ICD10 สมุทรปราการ

posted on 05 Jun 2015 21:24 by tahwan
             ไฟล์นำเสนอ  อบรม ICD10  วันที่  5  มิถุนายน  58  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 
           *** สำหรับรายงาน ADL ให้ Download  ไปลงใหม่เนื่องจากมีคำสั่งผิดอยู่ส่วนหนึ่ง  มิเช่นนั้น  รายงานจะออกเฉพาะคนที่ประเมินที่บัญชี 1 อย่างเดียว  ใน One Stop  Service  จะไม่ออกมาด้วย
 
Download BasicICD-10 for PCU .
 
Download ICD-10_Guidelines .
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By nurse025 on 2015-08-27 22:08